Int. #CannabisNEWS - CannabisNews.Norml.NL
The Grass Company, eist voor de Raad van State dat burgemeester Peter Noordanus zijn uitlatingen in de pers over het bedrijf terugneemt
Hierbij doe ik u toekomen de beantwoording van de vragen van het lid Koolmees (D66) ingezonden 1 mei 2015, kenmerk 2015Z008270, over de dienstverlening van banken aan coffeeshops.
Hoogachtend, de minister van Financi
Het aantal coffeeshops en het gemeentelijk beleid inzake coffeeshops worden sinds 1999 gevolgd in een monitor. De laatste editie is in 2013 uitgekomen (Bieleman, B. e.a., Coffeeshops in Nederland 2012, Intraval, 2013).
Het aantal coffeeshops in Nederland blijft langzaam dalen. Dat geldt ook voor Amsterdam. Hoewel in de hoofdstad nog altijd de meeste coffeeshops huizen, daalde het aantal in 2014 met bijna twintig coffeeshops.
Ze vechten tegen het systeem en hopen dat ze andere zieke kinderen kunnen helpen in het proces.
Check op onze kaart hoeveel coffeeshops er nog in jouw gemeente over zijn.
In de provincie Groningen zijn relatief veel coffeeshops te vinden. Noord-Holland heeft de meeste coffeeshops. Daarna hebben de noordelijke provincies Groningen en Friesland hebben de meeste coffeeshops binnen hun grenzen.
VLISSINGEN - Het coffeeshopbeleid wordt door het kabinet onverminderd doorgezet. Het Nederlandse coffeeshopbeleid is gericht op het kleiner en beheersbaard
Het aantal coffeeshops in Nederland blijft langzaam dalen. Voor het eerst sinds de telling in 1999 begon, is het aantal eind vorig jaar onder de zeshonderd gekomen (591). In de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal nog verder gezakt naar 582. Die zijn verspreid over 103 van de in totaal 403 gemeenten in Nederland.
Het Friese plaatsje Harlingen is de kleinste gemeente in Nederland met een coffeeshop, blijkt uit berekeningen door RTL Nieuws. Minster Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft vandaag een brief aan de Kamer heeft gestuurd, waaruit blijkt dat het aantal coffeeshops blijft dalen.
Homepage
Archive 2011-'13
RSS Feeds
Norml.nl
Tourist-Tolerance Map
Login / Register


Adopt a Patient F.A.Q.