Submit new item - NEW items - NEWS by Country


Er is totaal geen bewijs dat een drugsbeleid dat gebruikers criminaliseert en dat strenge straffen en nultoleranties hanteert leidt tot een vermindering van het drugsprobleem. Dat is de conclusie van een nieuw Brits overheidsrapport dat bovendien de zegen heeft gekregen van de conservatieve minister van Binnenlandse Zaken Theresa May en haar liberale collega Norman Baker.
Er is totaal geen bewijs dat een drugsbeleid dat gebruikers criminaliseert en dat strenge straffen en nultoleranties hanteert leidt tot een vermindering van het drugsprobleem. Dat is de conclusie van een nieuw Brits overh
Afgelopen zondag, op 26 oktober 2014, vonden er verkiezingen plaats in Uruguay; verkiezingen die worden getekend door het afscheid van de huidige Mujica
HAARLEM/BENNEBROEK - In hoger beroep is dinsdag elf jaar cel geëist tegen een man die overvallen pleegde op woningen in Hillegom en Bennebroek en op een coffeeshop in Haarlem. Dat deed hij in 2011.
Binnen de commissie voor Veiligheid en Justitie zijn vragen gerezen over de relatie van het wetsvoorstel inzake de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt (32842), waarover het plenaire debat is voorzien op 4 november 2014, en het ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydroicannabinol (THC) van 15 procent of meer.
COMMENTAAR - Het coffeeshop-beleid in Helmond is ontaard in een zelden vertoond staaltje machteloosheid.
De criteria zijn zo strak, dat er nauwelijks panden in aanmerking komen voor een coffeeshop
Vorige week deed de rechtbank van Groningen een verrassende uitspraak. Een echtpaar uit Bierum heeft zich schuldig gemaakt aan wietteelt maar krijgt toch geen straf opgelegd. Volgens D66 Arnhem is...
Who's watching the watchers?

De mensen die u en mij 24 uur per dag in de gaten houden om te controleren of we ons wel continu aan de wet houden blijken zelf iets minder eerzaam te zijn. Dat bericht de Volkskrant vandaag:
Op 6 oktober was het dan zover: de leden van Cannabis Social Club Tree of Life konden voor de eerste keer hun in clubverband geteelde, biologische cannabis afhalen. Plaats van handeling: Vibrasonica, een prachtig pand in het centrum van Amsterdam. Naast het lidmaatschap van Tree of Life, dienden leden ook -gratis- lid te worden van Vibrasonica. De initiatiefnemers van de Tree of Life, onder wie voorzitter Rosaria Ricci, Mila Jansen en Ruud van Wieren weten dat ze als pioniers zeer zorgvuldig te werk moeten gaan. Deze constructie getuigt van die zorgvuldigheid: het papierwerk klopt.
HELMOND - De Helmondse gemeenteraad is er niet in geslaagd om tot verruiming van de regels voor vestiging van coffeeshops te komen. De raad schreef dat in een brief aan burgemeester Blanksma.
Homepage
Archive 2011-'13
RSS Feeds
Norml.nl
Tourist-Tolerance Map
Login / Register

Adopt a Patient F.A.Q.